Nabór na misję gospodarczą do Niemiec – rostrzygnięty

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze informuje, że do udziału w misji gospodarczej do Niemiec – Kolonia na targi Anuga 2019 w terminie 07-11.10.2019 zostały zakwalifikowane następujące firmy:

1. Agencja PR & Media

2. Piekarnia Mika

3. Laboratorium Biooil

4. MADAKS

5. Waldemar spółka z o.o.

6. OVOTEK Sp. z o.o.

7. DER-POL

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu
i umiędzynarodowienie sektora MSP – projekt realizowany poza formułą ZIT.