Nabór na misję gospodarczą do Izraela rozstrzygnięty

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze informuje, że do udziału w misji gospodarczej do Izraela połączoną z udziałem w targach FRESH AGRO-MASHOV 2023 w Izraelu w terminie 27.06 – 01.07.2023r. zostały zakwalifikowane następujące firmy:

  1. PHU Adam Mocny
  2. PPHU Mika Kowalów Andrzej Udziela
  3. M3 Sp. z o.o
  4. Marta Kowcz
  5. Manufaktura Joanna Kardynia
  6. Revgen Przemysław Kardynia
  7. Zakład Piekarsko – Cukierniczy ANTERS
  8. Firma Handlowo – Usługowa ANTCZAK Sieć Sklepów DOMY CHLEBA

Misja gospodarcza realizowana jest w ramach projektu nr RPLB.01.04.01-08-0002/20 pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – druga edycja, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,w ramach Osi Priorytetowej 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.