Nabór na misję gospodarczą do Grecji na wyspę Kretę rozstrzygnięty


Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze informuje, że do udziału w misji gospodarczej do Grecji – Krety na konferencję International Conference on Environment, Agriculture and Biotechnology połączoną z wizytą w regionie partnerskim w terminie 25-29.07.2022r. zostały zakwalifikowane następujące firmy:

  1. PPHU MIKA
  2. Przetwórstwo Mięsne Motyka
  3. KOMAGES Sp. z o.o.
  4. JEFFERSONS CATERING
  5. Fundacja Lubuska Spiżarnia
  6. GOREM
  7. O.W. STILON
  8. IRIS INVESTMENTS Sp. z o.o.
  9. Fundacja „Przyjaciół Pałacu Bruhla”

Misja gospodarcza realizowana jest w ramach projektu  „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,w ramach Osi Priorytetowej 1. Gospodarka i innowacje, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.