Nabór na misję do Hiszpanii – Alicante rozstrzygnięty

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze informuje, że do udziału w misji gospodarczej do Hiszpanii – Alicante połączonej z wizytą na targach ALICANTE GASTRONÓMICA
 w terminie 20-25.09.2022r. zostały zakwalifikowane następujące firmy:

  1. PPHU MIKA
  2. Revgen Przemysław Kardynia
  3. Manufaktura Joanna Kardynia
  4. JEFFERSONS CATERING
  5. Fundacja Lubuska Spiżarnia
  6. GOREM
  7. IRIS INVESTMENTS Sp. z o.o.
  8. Fundacja „Przyjaciół Pałacu Bruhla”

Misja gospodarcza realizowana jest w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.