Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego o sprawach ważnych dla Lubuskich Pszczelarzy

Z inicjatywy Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego problemami lubuskich pszczelarzy zainteresowała się Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Na czwartkowym posiedzeniu prezentowały się Lubuski Związek Pszczelarzy i Wojewódzki Związek Pszczelarzy.

Prezes LZP Pan Lesław Tetera wraz z Panem Marianem Grzywaczem, Prezesem WZP przedstawili plany działania, wskazali potrzeby i problemy z jakimi borykają się Związki. Zaapelowano o zabezpieczenie środków na zakup węzy pszczelej dla Lubuskich Pszczelarzy.

W posiedzeniu wzięli również udział przedstawiciele dyrekcji Lasów Państwowych ze Szczecina i Zielonej Góry. Zwrócono uwagę na problem wycinania drzew miododajnych w gospodarce leśnej.