Misja gospodarcza lubuskich przedsiębiorców MŚP do Algierii


Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze w dniach 09-14.10.2023 zorganizowało misję gospodarczą lubuskich przedsiębiorców MŚP branży spożywczej, HORECA i e-commerce do Algierii.

Uczestnicy pod przewodnictwem Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych UMWL Pana Marka Kamińskiego oraz Dyrektora LCPR Pana Jacka Urbańskiego mieli przyjemność spotkać się z przedstawicielami Ambasady RP i Wydziału Konsularnego w Algierze oraz Dyrektor konfederacji hurtowników, działającej na terenie Algierii.

Następnie uczestnicy udali się na jedne z największych targów w Algierii – HORECA Expo Algerie 2023

Wydarzenie to gromadzi kluczowych graczy w branży spożywczo-hotelarskiej, promując wymiany i oferując niezrównane możliwości biznesowe. Uczestnicy mają okazję spotkać się z dostawcami, odkryć najnowsze trendy i nawiązać strategiczne partnerstwa.

W trakcie trwania targów producenci odbyli również spotkania B2B z regionalnymi i lokalnymi przedsiębiorcami oraz obecnymi przedstawicielami pośrednictwa hurtowego.


Zadanie realizowane jest w ramach projektu RPLB.01.04.01-08-0002/19 pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.