Spotkanie podsumowujące misję gospodarczą do Niemiec – Kolonii

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze 30 października 2019 roku o godzinie 11:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze zorganizowało spotkanie podsumowujące misję gospodarczą dla lubuskich przedsiębiorców oraz delegacji samorządowej do Niemiec – Kolonii. Wyjazd odbył się w dniach
07-11 października 2019 roku.

W spotkaniu podsumowującym uczestniczył Pan Stanisław Tomczyszyn – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Pan Jacek Urbański – Dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego oraz lubuscy przedsiębiorcy.

W trakcie podsumowania przedstawiono prezentację, która była krótkim streszczeniem wyjazdu, odbytych spotkań i odwiedzonych targów. Każdy z uczestników misji podzielił się swoimi wrażeniami z misji. Przedsiębiorcy podkreślali, że pobyt na targach Anuga, w trakcie którego odbyli szereg rozmów  biznesowych, daje nadzieję na intratną finalizację. Ponadto Uczestnicy przyznali, że panujące trendy rynkowe z obszaru delikatesowych produktów spożywczych, jak również sposoby ich ekspozycji dały nowe pomysły na wprowadzenie zmian w ich obecnej działalności. 

Na zakończenie spotkania Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Pan Stanisław Tomczyszyn oraz Dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego Pan Jacek Urbański podziękowali uczestnikom za udział w misji wręczając okolicznościowe dyplomy i życzyli, aby nabyte doświadczenia przyniosły wymierne korzyści.

Wydarzenie organizowane było w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MSP – projekt realizowany poza formułą ZIT.