Misja gospodarcza do Mołdawii


Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze w dniach 16-20 maja 2023 roku zorganizowało misję gospodarczą lubuskich przedsiębiorców MŚP branży spożywczej i komplementarnych oraz HORECA do Mołdawii. Przewodniczący misji Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Pan Łukasz Porycki oraz Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Pan Marcin Jabłoński wraz z Dyrektorem LCPR Panem Jackiem Urbańskim w drugim dniu misji wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami władz regionu Municypium Kiszyniowa, zastępczyniami burmistrza miasta Kiszyniów Panią Olgą Ursu oraz Panią Angelą Cutasevici, a także z przedstawicielami wydziału współpracy zagranicznej.


Podjęte zostały tematy związane z rozwojem regionu Kiszyniowa, inwestycjami prowadzonymi na terenie miasta, a także zmianami, które zaszły po wybuchu pandemii Covid-19 oraz wojny ukraińsko-rosyjskiej. Ponadto poruszono temat współpracy między naszymi regionami na kolejne lata.

Przedstawiciele Lubuskiego w imieniu Pani Marszałek Elżbiety Anny Polak wręczyli przedstawicielom władz Municypium Kiszyniowa zaproszenie do złożenia wizyty w województwie lubuskim.

Spotkanie było kolejnym pokłosiem podpisanego w 2007 roku porozumienia o współpracy między naszymi regionami.

Następnie wszyscy uczestnicy misji odbyli spotkanie w Ambasadzie RP w Kiszyniowie. Przedstawiciele ambasady, Radca Minister Pan Grzegorz Opaliński oraz Radca ds. politycznych Pan Jerzy Kowieski przedstawili jakie szanse mają polscy przedsiębiorcy na rynku mołdawskim,  zasady importu i eksportu polskich produktów oraz przekazali informacje o współpracy międzyregionalnej. Rozwijający się rynek mołdawski jest dobrym miejscem do inwestycji lubuskich przedsiębiorców z branży rolniczej i IT.


Zadanie realizowane jest w ramach projektu RPLB.01.04.01-08-0002/19 pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.