Misja gospodarcza do Mołdawii trwa!


Trzeciego dnia trwającej misji gospodarczej do Mołdawii organizowanej przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze przedstawiciele samorządu województwa lubuskiego oraz lubuscy producenci wzięli udział w targach branżowych FOOD&DRINK – FOOD TECHNOLOGY MOLDOVA 2023.

Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Pan Lurie Scripnic wraz z gospodarzami wydarzenia oraz z zaproszonymi przedstawicielami branży uroczyście otworzyli targi. Z kolei Pan Marcin Jabłoński – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, uroczyście powitał przybyłych oraz wskazał na ważne elementy współpracy między Województwem Lubuskim a przedstawicielami mołdawskich przedsiębiorstw. Wszystkim zebranym życzył owocnej współpracy i udanych targów.

Następnie zaprezentowano wszystkich wystawców branży spożywczej oraz technologii spożywczej. Lubuscy producenci mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniach B2B, a tym samym poznania oferty mołdawskiej branży spożywczej oraz zaprezentowania własnych produktów i usług.


Zadanie realizowane jest w ramach projektu RPLB.01.04.01-08-0002/19 pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym
i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych
i lokalnych
” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.