Misja gospodarcza do Hong Kongu

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze w dniach 12 – 18.08.2019 organizuje misję gospodarczą do Hong Kongu dla lubuskich firm szczególnie z branży spożywczej i branż komplementarnych, przemysłu HoReCa oraz e-commerce. Misja organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych”.

Misji towarzyszy wizyta na międzynarodowych targach Food Expo 2019 w Hong Kongu. Odbywające się w Hong Kongu targi Food Expo 2019 (https://hkfoodexpo.hktdc.com) to międzynarodowe targi jakości żywności, napojów oraz opakowań. Targi są miejscem spotkań producentów i konsumentów wysokiej jakości produktów spożywczych.

Ponadto:

  • udział w międzynarodowych targach Food Expo 2019 w Hong Kong,
  • spotkania B2B z przedsiębiorcami, przedstawicielami polskiej placówki dyplomacji gospodarczej,
  • spotkania z instytucjami wspierającymi przedsiębiorców, np.: Ambasadą, Konsulatem, rynkiem hurtowym / branżowym klastrem (w zależności od profilu uczestników misji).

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.