Misja gospodarcza do Francji trwa!


Podczas trwającej misji gospodarczej do Francji organizowanej przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze uczestnicy mieli przyjemność spotkać się z burmistrzem miasta Soulac sur Mer, Xavierem Pintat oraz dyrektorem organizacji Médoc Atlantique, Nicolasem Jabaudon, wraz z całym jego zespołem.

Organizacja Médoc Atlantique zajmuje się działalnością promocyjno-turystyczną na obszarze regionu Nowej Akwitanii. Po odbyciu spotkania dyrektor Jabaudon przedstawił walory regionu oraz zachęcił do nawiązania współpracy.

Kolejnym punktem było zapoznanie się z funkcjowaniem okolicznego targu żywności, a także spotkanie z producentami lokalnymi.


Kolejnego dnia lubuscy przedsiębiorcy zapoznali się z ofertą francuskich kontrahentów perspektywicznych na targach branżowych ALINA zorganizowanych w Bordeaux-Lac. W trakcie trwania targów producenci odbyli również spotkania B2B.


Zadanie realizowane jest w ramach projektu RPLB.01.04.01-08-0002/19 pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.