Trwa misja gospodarcza do Barcelony

W dniu 24 czerwca 2019 roku rozpoczęła się misja gospodarcza polskich przedsiębiorców do Barcelony.

Uczestnicy odwiedzili wydział handlu w Barcelonie, gdzie spotkali się z Jaume Almirall z Departamentu Współpracy Zagranicznej. Na spotkaniu zaprezentowano formy oraz struktury współpracy międzynarodowej z katalońskimi przedsiębiorcami. Uczestnicy misji mieli też okazję spotkać się z Dyrektorem Agencji Promocji Katalonii, gdzie rozmawiano o wymianie i prezentacji produktów regionalnych.

Misja gospodarcza odbywa się pod przewodnictwem Pana Tadeusza Jędrzejczaka Członka Zarządu Województwa Lubuskiego oraz Pana Jacka Urbańskiego Dyrektora Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze.

Przedsiębiorcy w kolejnych dniach będą brali udział w targach Snackex w Barcelonie. Są to jedne z największych targów żywności w Hiszpanii. Uczestnicy misji odwiedzą również producentów produktów regionalnych na terenie Katalonii.

Misja gospodarcza jest współfinansowana z projektu “Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MSP – projekt realizowany poza formułą ZIT.

Uczestnicy misji gospodarczej:

1. Urban4Trade

2. Agencja Handlowa ABC

3. Winnica Pod Lubuskim Słońcem

4. Biuro Projektowe Marek Kobus

5. M. K. Akces s. c.

6. Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie

7. Manufaktura Joanna Kardynia

8. Zakład Piekarsko – Cukiernicze ANTERS