Misja do Kazachstanu za nami

W dniach 04-10 listopada 2019 roku Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zorganizowało misję gospodarczą do Kazachstanu – Ałmaty. W wyjeździe wzięli udział Lubuscy przedsiębiorcy wraz z delegacją samorządową.

Odbyli oni szereg spotkań dotyczących możliwości współpracy strony Kazachskiej z Województwem Lubuskim. Podczas wizyt zostały zaprezentowane walory Ziemi Lubuskiej oraz wskazane dziedziny, w których można nawiązać współpracę. Delegacja odbyła spotkania z wiceprezydentem miasta Ałmaty, Konsulem Rzeczpospolitej Polskiej w Ałmaty, Kierownikiem Zagranicznego  Biura Handlowego w Astanie oraz przedstawicielem przedsiębiorców polskich w Ałmaty.

Podczas misji lubuska delegacja wzięła udział w otwarciu targów „World Food Tech 2019”, zapoznała się z ekspozycją targów, przeprowadziła rozmowy na stoiskach z zainteresowanymi firmami. Przeprowadzono spotkania B2B, podczas których przedsiębiorcy odbyli szereg owocnych rozmów biznesowych, które dają nadzieję na finalizację.

9 listopada uczestnicy misji wraz z tamtejszą Polonią wzięli był udział w  uroczystościach związanych z obchodami Święta Niepodległości  organizowanych przez Centrum Polskiej Kultury WIĘŹ.

Wydarzenie organizowane było w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MSP – projekt realizowany poza formułą ZIT.