Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego podpisało porozumienia z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy oraz Lubuskim Związkiem PszczelarzyMiło nam poinformować, że Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego podpisało porozumienia określające wspólne działania na rzecz Pszczelarzy i produktów pszczelarskich.

Wojewódzki Związek Pszczelarzy zrzesza 586 członków, z czego 400 pochodzi z Województwa Lubuskiego. Posiadają oni ponad 10 000 rodzin pszczelich.

Lubuski Związek Pszczelarzy zrzesza 774 członków, posiadających 23 687 rodzin pszczelich.

Wojewódzki Związek Pszczelarzy z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim reprezentował Pan Marian Grzywacz Prezes Zarządu WZP oraz Pan Stefan Piwowarczyk – Sekretarz Zarządu WZP.

Lubuski Związek Pszczelarzy reprezentowany był przez Pana Lesława Teterę – Prezesa Zarządu LZP, Pana Stanisława Baera – Wiceprezesa LZP oraz Pana Jerzego Gorsiaka – Wiceprezesa LZP.

Osobą reprezentującą Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego był Pan Jacek Urbański – Dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze