Lubuscy przedsiębiorcy poznają Kazachski rynek

W dniach 4-10 listopada odbywa się misja gospodarcza Lubuskich przedsiębiorców do Kazachstanu Ałmaty. Wyjazdowi przewodniczą Pan Stanisław TomczyszynWicemarszałek Województwa Lubuskiego oraz Pan Marcin Jabłoński Członek Zarządu Województwa Lubuskiego. W wydarzeniu bierze udział 11 lubuskich przedsiębiorców z branży spożywczej wraz z przedstawicielami samorządu.

Pierwszego dnia misji delegacja spotkała się z Panią Julią Horodecką Kierownikiem Zagranicznego Biura Handlowego w Nur Sultanie oraz z Panem Arturem Januszewskim – byłym prezesem klubu polsko kazachskiego biznesu. Na spotkaniu przybliżono specyfikę Kazachstanu, przedstawiono czołowe gałęzie gospodarki oraz podkreślono walory rynku kazachskiego.

Organizatorem wyjazdu jest Województwo Lubuskie – Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MSP – projekt realizowany poza formułą ZIT.