Lubuscy przedsiębiorcy MŚP na targach FRESH AGRO MASHOV w Izraelu

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze w dniach 05-09 września 2023 roku zorganizowało misję gospodarczą lubuskich przedsiębiorców MŚP branży spożywczej i komplementarnych oraz HORECA i e-commerce do Izraela.

Misji przewodniczy Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Pan Stanisław Tomczyszyn wraz z Dyrektorem LCPR Panem Jackiem Urbańskim. Wśród reprezentantów z województwa lubuskiego znajduje się 8 przedsiębiorców MŚP z branży spożywczej i branż komplementarnych. Podczas misji uczestnicy brali udział  w targach FRESH AGRO MASHOV w Izraelu, a także odbyli spotkania B2B z lokalnymi przedsiębiorcami.  W trakcie udziału w targach uczestnicy odbyli spotkanie z ich organizatorami, gdzie zostały poruszone kwestie dotyczące udziału w targach jako wystawcy oraz wymogów fitosanitarnych dotyczących produktów spożywczych.

Targi FRESH AGRO MASHOV to największe i najbardziej szczegółowe wydarzenie marketingowe produktów spożywczych w Izraelu. Targi te to międzynarodowe wydarzenie obejmujące spotkania z przedstawicielami światowego biznesu. Organizatorzy starają się znaleźć odpowiedzi na problemy społeczne związane z żywnością. Podczas targów udoskonalane są najnowsze zagadnienia związane właśnie z branżą spożywczą i jej komplementarną.

Podczas targów wszyscy uczestnicy misji odbyli także spotkanie z Przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), na którym omówiono jakie szanse mają polscy przedsiębiorcy na rynku izraelskim oraz zasady importu i eksportu polskich produktów. Rozwijający się rynek izraelski jest dobrym miejscem do inwestycji lubuskich przedsiębiorców z branży spożywczej i IT. 

Misja gospodarcza organizowana była w ramach projektu RPLB.01.04.01-08-0002/20 pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – druga edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT