Kosz Wielkanocny pełen zdrowia dla Służby Zdrowia

Chcąc symbolicznie podziękować pracownikom służby zdrowia za codzienny trud, który wkładają w ratowanie ludzkiego zdrowia i życia poprzez toczenie nierównej walki z epidemią Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze planuje zorganizować akcję pn. Kosz Wielkanocny pełen zdrowia dla Służby Zdrowia.

Zapraszamy do niej wszystkich Producentów, chcących nieodpłatnie przekazać do wspólnego kosza swoje wyroby.

Jeżeli byliby Państwo zainteresowani przyłączeniem się do tej akcji prosimy o informację mailową na adres sekretariat@lcpr.pl

W zależności od Państwa odzewu i chęci zaangażowania się w tę akcję na początku planujemy przekazać Kosze pełne zdrowia do szpitali zakaźnych w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim.