Korowód Winobraniowy z udziałem Lubuskiego Centrum Produktu RegionalnegoW tym roku oprócz Strefy Produktu Regionalnego Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego zapromowało paletę produktów regionalnych i lokalnych w Korowodzie Winobraniowym.

10 września na czele z Dyrektorem LCPR Panem Jackiem Urbańskim pochód przeszedł zielonogórskimi ulicami.

W korowodzie Panie z Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalewie-Kowalewianki częstowały uczestników korowodu produktami regionalnymi oraz rozdawały materiały informujące o walorach produktów i Strefie Produktu Regionalnego działającej podczas Winobrania na Placu Powstańców Wielkopolskich przy Filharmonii. Produkty degustacyjne pochodziły od lubuskich producentów: Salcum-Fixum, Leśniczówka – sklep z dziczyzną, Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalewie-Kowalewianki oraz Sery Kosińscy Siedlnica

W Korowodzie wraz z Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego udział wzięli również przedstawiciele firmy Mr.Lodzik Szprotawa, czyli Ulubionego Producenta Lubuskiego w konkursie LCPR z 2021 roku, przedstawicielki sklepu Sklep Sezam w Droszkowie zachęcające do kupowania lokalnych produktów i reprezentant firmy Salcum-Fixum promującego lubuskie produkty regionalne i sklep z produktami lokalnymi.

Nad całością Korowodu czuwał Superbohater Miś LCPR, który pozdrawiał uczestników. 🙂

Zadanie realizowane jest w ramach projektu RPLB.01.04.01-08-0002/19 pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT