Konferencja pszczelarska „Pasieka w dobie zmian klimatu”


W sobotę 01.04.2023r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbyła się Konferencja pszczelarska pt. „Pasieka w dobie zmian klimatu”.

Konferencja została zorganizowana przez Lubuski Związek Pszczelarzy w Zielonej Górze oraz przy pomocy i wsparciu Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego
w Zielonej Górze.


Po oficjalnym otwarciu konferencji Prezes Lubuskiego Związku Pszczelarzy Pan Bogusław Dubiel przekazał głos zaproszonym gościom – Panu Stanisławowi Tomczyszynowi – Wicemarszałkowi Województwa Lubuskiego oraz Panu Jackowi Urbańskiemu – Dyrektorowi Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, którzy powitali licznie przybyłych gości życząc im owocnej konferencji.


„Wsparcie środowiska pszczelarskiego jest niezwykle istotne dla Zarządu Województwa. Cieszymy się, że działania pomocowe – zarówno środki na wsparcie lubuskich pszczelarzy od Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego jak i środki na projekt wymiany węzy pszczelej w ulach są kontynuowane z powodzeniem już od kilku lat.” – podkreślił Pan Stanisław Tomczyszyn – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego.


Uczestnicy konferencji po części oficjalnej wzięli udział w dwóch wykładach doktora Benedykta Polaczka z Uniwersytetu w Berlinie – „Sezon w pasiece” oraz „Wychów matek pszczelich”.