Konferencja podsumowująca realizację projektu unijnego „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych”


W dniu 07.12.2022 odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu unijnego „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych”, realizowanego przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w latach 2019-2022.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn oraz Dyrektor Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego Jacek Urbański podsumowano realizację zadań zgodnie z założeniami projektu.

Przypomnijmy, w ramach projektu Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego zrealizowało w latach 2019-2022
6 misji gospodarczych do:

🇪🇸 Hiszpanii – Barcelony,
🇨🇳 Chin – Hong Kongu,
🇩🇪 Niemiec – Kolonii,
🇵🇼 Kazachstanu – Ałmaty
🇫🇷 Francji – Paryża,
🇪🇸 Hiszpanii – Alicante,

Podczas spotkania przedstawione zostały sprawozdania ze wszystkich odbytych podróży zagranicznych oraz odbył się panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli przedsiębiorcy, biorący udział w misjach gospodarczych organizowanych przez LCPR:

Państwo Joanna i Tomasz Kardynia – Gospodarstwo Rolno – Szkółkarskie “Bio – Las”
Pan Czesław Towpik – Oleje Mycielin
Pan Arkadiusz Antczak – ANTERS Piekarnia-Cukiernia
Pan Andrzej Udziela – Piekarnia Mika
Pan Jan Wróblewski – Pasieka Wędrowna Debora

oraz Dyrektor Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego Pan Jacek Urbański

Podczas panelu podkreślone zostały korzyści wynikające z odbytych podróży zagranicznych oraz z nawiązanych kontaktów biznesowych z przedsiębiorcami z innych państw.

Zaproszeni goście mieli również możliwość degustować przekąski charakterystyczne dla kraju danej misji gospodarczej.

Bardzo dziękujemy delegacji samorządowej oraz wszystkim przedsiębiorcom biorącym udział w projekcie.


Zadanie realizowane jest w ramach projektu RPLB.01.04.01-08-0039/17 pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.


Zdjęcia: Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego oraz Studio W66.