Konferencja dotycząca realizacji projektu unijnego


W dniach 04-05 października 2023 roku Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zorganizowało konferencję, dotyczącą realizacji zadań projektu pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych”, które wykonane zostały w latach 2022 – 2023.


Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze od lat aktywnie realizuje działania, niosące ze sobą szeroką promocję produktów i producentów branży spożywczej, HORECA i e-commerce, w tym głównie producentów regionalnych.

Aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców działania realizowane są zarówno w kręgach lokalnych, krajowych, jak również na arenie międzynarodowej. Uczestnictwo w realizacji projektu unijnego łączyło ze sobą wiele środowisk, w których podkreślano jak ważna jest promocja gospodarcza naszego regionu województwa lubuskiego.


Konferencja odbyła się w Dwór Kolesin, odrestaurowanym dworku pochodzącym z XVI wieku, leżącym nad Jeziorem Wojnowskim. W środowym otwarciu konferencji uczestniczyli wicemarszałkowie Stanisław Tomczyszyn – Trzecia DROGA / PSL i Łukasz Porycki – kandydat do Sejmu RP oraz członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński Zarząd Województwa Lubuskiego PO RP

W dalszej części konferencji przedstawiciele uczestników poszczególnych misji gospodarczych, realizowanych w ramach projektu, opowiedzieli o przebiegu misji gospodarczych oraz o wpływie na promocję naszego regionu na arenie międzynarodowej.

Ostatnia misja gospodarcza realizowana w ramach omawianego projektu odbędzie się w dniach 9 – 14 października 2023. Uczestnicy wybiorą się wówczas do Algierii i wezmą udział w targach Horeca Expo Algier 2023.


Ponadto LCPR w ramach zadań projektu wzięło udział w 3 wydarzeniach krajowych, promując tym samym działalność naszych przedsiębiorców. Angażujące promocję tradycyjną i poprzez media społecznościowe przeprowadzono kampanię pn. „Poznaj Lubuskich Producentów. Wybieraj lokalnie”. Ostatnim zadaniem było stworzenie i uruchomienie aplikacji mobilnej pn. Szlak Produktu Lubuskiego. Te wszystkie działania zostały zaprezentowane przez pracowników LCPR podczas Konferencji.

W ramach spotkania uczestnicy misji gospodarczych uhonorowani zostali tytułem ,,Promotora Współpracy Zagranicznej” za udział w misji gospodarczej oraz zaangażowanie w trakcie promowania działalności lubuskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej.

Źródło zdjęć: Remigiusz Najdek – Morela Studio- fotografia

Zadanie realizowane jest w ramach projektu RPLB.01.04.01-08-0002/19 pn. „ Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.