Jarmark Bożonarodzeniowy w Muzeum Etnograficznym w Ochli

W dniach 21 i 22 grudnia br. w Muzeum Etnograficznym w Ochli odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy pod hasłem „Idą Święta… Jarmark Bożonarodzeniowy w Ochli”.

Na miejscu można było spotkać kilkudziesięciu regionalnych producentów produktów regionalnych i lokalnych,
a także rękodzielników.

Lubuskie Centrum Produkt Regionalnego w Zielonej Górze wzięło czynny udział w tym wydarzeniu i wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich z Nowego Kramska częstowało odwiedzających stoiska pysznym i gorącym barszczem wigilijnym.

Źródło zdjęć: Archiwum LCPR.