Inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej LCPR

16 maja 2019 roku Stanisław Tomczyszyn, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego zainaugurował działalność Rady Programowej przy Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze i wręczył powołanym Członkom Nominacje do zasiadania w Radzie Programowej LCPR. Na Przewodniczącą wybrano Panią Grażynę Dereń, Zastępcami zostali: Pan Czesław Towpik, Jarosław Szlachetko oraz Stanisław Myśliwiec, a Sekretarzem Pan Tadeusz Woźniak. Rada Programowa jest głosem wytwórców, producentów i usługodawców związanych z produktem tradycyjnym, regionalnym i lokalnym. Liczy 20 Członków. Sześcioro
z nich to Przedstawiciele instytucji o podobnym charakterze działalności do Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego, a pozostała grupa składa się z twórców i producentów związanych z branżą.  Do zadań Rady Programowej należy między innymi wskazanie priorytetowych kierunków działań, reprezentowanie interesów producentów i usługodawców na zewnątrz oraz inne działania promujące województwo lubuskie zgodnie z celami statutowymi Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego. Osobom, które otrzymały nominacje do zasiadania w Radzie jak i całemu nowo wybranemu Zarządowi Rady składamy serdeczne gratulacje i liczymy na owocną współpracę.