III Forum Producentów Produktów Regionalnych

W dniu wczorajszym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się III Forum Producentów Produktów Regionalnych, zorganizowane przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego. Wydarzenie uroczyście otworzyła Marszałek Województwa Lubuskiego Pani Elżbieta Anna Polak oraz Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Pan Stanisław Tomczyszyn

Forum poprzedzone zostało konferencją prasową, w której uczestniczyli Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Pan Stanisław Tomczyszyn, Dyrektor Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego Pan Jacek Urbański, Przewodnicząca Rady Programowej LCPR Pani Grażyna Dereń oraz Członkini Rady Programowej LCPR Pani Magdalena Świderska wraz z mężem Sylwestrem, z którym prowadzi Gospodarstwo ,,Malinówka”.

W ramach wydarzenia zaproszeni uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prelekcji dotyczącej pozyskiwaniu środków unijnych, wysłuchania prezentacji Dyrektora LCPR prezentującego działania, które jednostka zdołała wykonać w tym roku, a także te, które nas jeszcze czekają oraz wzięcia udziału w prelekcji, poświęconej pozyskiwaniu funduszy ze środków unijnych. Podczas Forum miał miejsce również panel dyskusyjny, w którym leaderzy grup produktowych prezentowali swoje wnioski na temat problemów branżowych, szkoleń i środków unijnych, na które jest zapotrzebowanie w danej branży


Forum było ponad to doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, pomiędzy producentami, a także nawiązaniem współpracy i uzyskania promocji

Dziękujemy wszystkim producentom, którzy byli z nami w tym ważnym dniu, a także gościom – Radnej Annie Chinalskiej oraz Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa Zbigniewowi Kołodziejowi.


Zdjęcia: Zdzisław Haczek, Marek Pych Lubuskie

Forum współfinansowane ze środków unijnych