Europejskie Partnerstwo Innowacyjne (EPI)

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze 17 lutego 2020 roku zorganizowało spotkanie zainteresowanych producentów z przedstawicielem Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku.

Rozmowy dotyczyły ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa III Naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania ,,Współpraca”.
Europejskie Partnerstwo Innowacyjne (EPI).

Podczas spotkania przedstawiono najważniejsze aspekty projektu oraz kryteria, jakie należy spełnić, aby móc ubiegać się o refundację kosztów. Celem projektu jest wzrost jakości produktów polskich, wzrost wydajności poprzez innowacyjne rozwiązania oraz nowe techniki marketingowe. Projekt jest przeznaczony dla firm/branż spożywczych zamierzających wprowadzić na rynek nowe innowacje pomagające w realizacji nowych projektów, których celem jest wspólne opracowywanie nowych rozwiązań w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.

Więcej informacji na stronie: lodr.pl