EFRWP zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w szkoleniach

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza Koła Gospodyń Wijeskich do udziału w szkoleniach.

REKRUTACJA NA SZKOLENIA DLA KGW TRWA DO 10 LIPCA 2019

Aby wziąć udział w projekcie wystarczy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy. Formularz należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan, fax) na adres: k.trudnowska@efrwp.com.pl, fax: 22 620 90 93.

Termin szkolenia w województwie lubuskim – 8 sierpnia 2019 r. (Zielona Góra)