Drugie posiedzenie Rady programowej LCPR

20 sierpnia 2019 roku w Sali Prasowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się drugie posiedzenie Rady Programowej Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego.

W trakcie spotkania Dyrektor LCPR przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z dotychczasowej działalności jednostki, omówił wydarzenia w których LCPR brało udział, oraz zrelacjonował przebieg misji gospodarczych zorganizowanych przez jednostkę.

Dodatkowo na spotkaniu wskazane zostały priorytetowe kierunki działań LCPR zgodnie z Planem Pracy na rok 2019.

Członkowie Rady obradowali również nad Regulaminem dotyczącym przyznania tytułu „Ambasador Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego” oraz innymi zadaniami i działaniami związanymi z producentami produktów regionalnych i lokalnych w województwie lubuskim.