Środowiskowy Dom Samopomocy

Opis

Rodzaje wytwarzanych produktów:

  • rękodzieło

Opis działalności:

Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany inaczej ośrodkiem wsparcia, służy budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowuje do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku.

Informacje

  • Nazwa : Środowiskowy Dom Samopomocy
  • Imię i nazwisko : Rafał Deptuła
  • Ulica : Krzyszczanka 7A
  • Miejscowość : Bogdaniec
  • Telefon kontaktowy : 665 007 422
  • Adres e-mail : sdskrzyszczanka@02.pl
  • Kategoria : rekodzielo
Strona Facebook