Rejonowe Koło Pszczelarzy w Lubsku

Opis

Rodzaje wytwarzanych produktów:

  • Miód pszczeli i inne produkty pszczele

Dostępność produktów:

Opis działalności:

Rejonowe Koło pszczelarzy w Lubsku jest zrzeszone z Lubuskim Związkiem Pszczelarzy w Zielonej Górze. Koło zostało utworzone w 1947 roku. Aktualnie w RKP Lubsko jest zrzeszonych 62 członków. Łącznie posiadamy 1600 rodzin pszczelich. Celem koła jest wspieranie braci pszczelarskiej w zakresie edukacji, wsparcia w zaopatrzeniu w sprzęt pszczelarski, leki dla pszczół. Podejmujemy działania zmierzające do utrzymywania zdrowych jednorodnych rasowo rodzin pszczelich. Prowadzimy edukację dzieci i młodzieży ekologia, ochrona środowiska, wspieranie owadów zapylających. Prowadzimy pogadanki w szkołach i przedszkolach zapoznając z biologią rodziny pszczelej, Rodzajami produktów pszczelich i sposobem ich wykorzystania. Współpracujemy w Urzędem Miasta Lubsko oraz Lokalną Grupą Działania Grupa Łużycka dla których prowadzimy warsztaty pszczelarskie i ekologiczne – budowa domków i siedlisk dla owadów zapylających.

RKP posiada sztandar ufundowany wspólnie przez członków koła oraz gminy Lubsko, Brody i Jasień.

Rejonowe Koło Pszczelarzy zasadniczo działa w rejonie gmin Lubsko, Jasień, Brody i Tuplice. Przynależą do nas pszczelarze z gmin Nowogród Bobrzański, Gubin, Bobrowice. Tereny obejmujące te gminy to ciekawe przyrodniczo regiony o małym uprzemysłowieniu.

Kilku członków koła odznaczonych jest medalem im. Jana Dzierzona – najwyższe odznaczenie Polskiego Związku Pszczelarskiego, Bardzo wielu członków wyróżnionych jest odznakami Polskiego Związku Pszczelarskiego. Są to wszystkie kategorie odznaczeń.

Informacje

  • Nazwa : Rejonowe Koło Pszczelarzy w Lubsku
  • Imię i nazwisko : Prezes Koła - Tadeusz Zając
  • Ulica : Lubsko ul. Wojska Polskiego 2
  • Kod pocztowy : 68-300 Żary
  • Telefon kontaktowy : 606105904
  • Adres e-mail : dewu@autograf.pl
  • Kategoria : produkty-pszczelarskie
Strona WWW Strona Facebook