Pasieka pod Starym Lasem – Tomasz Biernacki

Opis

Rodzaje wytwarzanych produktów:

 • Miód pszczeli
 • Pierzga pszczela
 • Pyłek pszczeli

Dostępność produktów:

Produkty pszczele dostępne są na miejscu wytwarzania tj. w Łasiczynie.

Opis działalności:

Pasieka została założona w 2014 r.

Głównym produktem wytwarzanym w gospodarstwie jest miód pszczeli. Pobocznymi produktami jest pierzga i pyłek pszczeli.

Pasieka położona jest przy Powierzchniowym Pomnikiem Przyrody Stary Las w osadzie Łasiczyn tj. Gmina Bytnica

Aktualnie pasieka posiada 20 pni.

 

Pszczelarz zrzeszony w Kole Pszczelarskim w Krośnie Odrzańskim.

Informacje

 • Nazwa : Pasieka pod Starym Lasem
 • Imię i nazwisko : Tomasz Biernacki
 • Ulica : Łasiczyn 1
 • Kod pocztowy : 66-630 Bytnica
 • Telefon kontaktowy : 666 367 143
 • Adres e-mail : biernackizlasiczyna@gmail.com
 • Data wpisu : 2021-03-18
 • Kategoria : produkty-pszczelarskie