Gospodarstwo Rolne inż. Adrian Puszkiel

Opis

Rodzaje wytwarzanych produktów:

 • miód wielokwiatowy
 • miód rzepakowy
 • miód akacjowy
 • miód lipowy
 • miód spadziowy liściasty

Dostępność produktów:

 • sprzedaż w gospodarstwie, tj. Niekarzyn 16,  66-213 Skąpe, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Opis działalności:

Pan Adrian Puszkiel zajmuje się prowadzeniem swojego gospodarstwa od 2015 roku. Pasiekę założył w roku 2016. Gospodarstwo od 12 lat jest gospodarstwem ekologicznym i posiada certyfikat ekologiczny na produkcję roślinną. Gospodarstwo istnieje w rodzinie od trzech pokoleń, a całą wiedzę oraz część ziemi przekazali Panu Adrianowi jego rodzice. Powierzchnia całkowita gospodarstwa wynosi 44,4672 ha z czego 39,09 ha zajmują grunty orne, 1,07 ha stanowi trwały użytek zielony, a 2,19 las.  Na chwile obecną Pan Adrian posiada 45 uli. Gospodarstwo znajduje się w rejonie o niskim zaludnieniu w zasięgu wzroku znajduje się park krajobrazowy. Dookoła parku znajdują się łąki i liczne drzewa lip i robini akacjowej. W sąsiedztwie znajduje się gospodarstwo o powierzchni 33 ha rodziców Pana Adriana, które również jest ekologiczne i na którym rosną między innymi rośliny miododajne. Miód, który dzięki nim pozyskuje w zależności od pogody to: miód wielokwiatowy, rzepakowy, akacjowy, lipowy i spadź liściasta.

Pan Adrian zajął pierwsze miejsce w konkursie ,,Najlepsze gospodarstwo w roku 2018” w kategorii ,,Ekologiczne Gospodarstwo Towarowe” w województwie Lubuskim jak i został wyróżniony na szczeblu krajowym.

 

 

 

Informacje

 • Nazwa : Gospodarstwo Rolne inż. Adrian Puszkiel
 • Imię i nazwisko : Adrian Puszkiel
 • Miejscowość : Niekarzyn 16
 • Kod pocztowy : 66-213 Skąpe
 • Telefon kontaktowy : 664 913 543
 • Adres e-mail : adrianoadek@wp.pl
 • Kategoria : produkty-ekologiczne, produkty-pszczelarskie