Leszek Korzeniowski Winnica Międzypole

Opis

Rodzaje wytwarzanych produktów:

  • Produkcja wina z upraw własnych

Dostępność produktów:

sprzedaż na terenie: Muzeum Etnograficznego w Ochli, Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Opis działalności:

Produkcja wina z upraw własnych. Winnica założona z projektu Winner w 2014 roku i sukcesywnie powiększana.  W 2018 zarejestrowana w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, gdzie uzyskany został wpis do ewidencji producentów wina.

Winnica znajduje się w Zaborze, gdzie odrodziły się dawne tradycje uprawy winorośli i powstało wiele winnic m.in. w sąsiedztwie Lubuskiego Centrum Winiarstwa oraz w bliższej i dalszej okolicy, co podniosło walory turystyczne regionu.

Należymy do Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego.

Informacje

  • Nazwa : Winnica Międzypole
  • Imię i nazwisko : Leszek Korzeniowski
  • Ulica : ul. Polna 15
  • Miejscowość : 66-003 Zabór
  • Telefon kontaktowy : 509345355
  • Adres e-mail : winnicamiedzypole@gmail.com
  • Kategoria : napoje