P.P.H. Eldex-Medical LESZEK DUDARSKI

Opis

Informacje

  • Nazwa : PEldex-Medical LESZEK DUDARSKI
  • Imię i nazwisko : Leszek Dudarski
  • Ulica : LASKOWSKA 82
  • Miejscowość : WIRY
  • Kod pocztowy : 62-051
  • Telefon kontaktowy : 603772654
  • Adres e-mail : ELDEX@ELDEX.PL
  • Data wpisu : 2023-04-20
  • Kategoria : produkty-ekologiczne