Fundacja Pałac Bojadła

Opis

Rodzaje wytwarzanych produktów i oferowanych usług:

 • Serwowanie domowych posiłków Kuchni Pałacu Bojadła:
  • domowe dania obiadowe,
  • ręcznie wyrabiany makaron,
  • pierogi,
  • ciepłe i zimne przekąski,
  • wypieki domowe,
 • możliwość zwiedzania barokowego założenia pałacowo-parkowego,
 • usługi cateringowe dla klientów indywidualnych (przyjęcia weselne, chrzciny, komunia, garden party), jak również dla firm i instytucji (konferencje, szkolenia, imprezy integracyjne, lunche biznesowe)
 • organizacja zajęć edukacyjnych o tematyce historyczno-artystycznej dla grup w różnym wieku,
 • organizacja warsztatów, koncertów, wystaw artystycznych.

Dostępność produktów i usług:

 • sprzedaż tradycyjna (w miejscu siedziby),
 • sprzedaż z możliwością dostawy,
 • kontakt telefoniczny,
 • kontakt e-mailowy.

Opis działalności:

Fundacja Pałac Bojadła istnieje od kwietnia 2014 roku. Głównym celem dla którego Fundacja została powołana jest ochrona i restauracja założenia pałacowo-parkowego w Bojadłach.
Ponieważ towarzyszy nam przekonanie o powszechnej przynależności dóbr kultury, dążymy do tego, aby stało się ono miejscem otwartym i przyjaznym, skupiającym nie tylko środowiska kultury i nauki, ale także integrującym i aktywizującym społeczność lokalną oraz wspierającym różnego rodzaju inicjatywy o charakterze lokalnym.
W momencie utworzenia Fundacji, obiekt – przez cztery dekady dewastowany i rozgrabiany – właściwie był ruiną: brakowało w nim okien, drzwi, podłóg. Skradziono nawet schody prowadzące na piętro, a pod wpływem nieszczelności dachu, zawalił się strop nad salą balową. Największą szkodę dla budynku wyrządzili ludzie, traktując go jako miejsce zdobywania materiału opałowego i rozbiórkowego. Stało się więc oczywiste, że równolegle z pracami rewitalizacji pałacu istnieje konieczność podjęcia działań o charakterze edukacyjno-popularyzatorskim, podnoszących świadomość społeczną dotyczącą wartości i znaczenia dziedzictwa kulturowego. Dlatego też Fundacja od początku istnienia organizowała na terenie zrujnowanego pałacu „żywe lekcje historii” dla uczniów lokalnych szkół oraz dla gminnych grup przedszkolnych, prelekcje, koncerty, promocje książek związanych z historią lokalną, warsztaty historyczne dla dzieci i młodzieży, ale również dorosłych, w tym dla seniorów oraz pensjonariuszy gminnego Domu Pomocy Społecznej. Jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez Fundację od roku 2015 jest „Pałace i Parki Środkowego Nadodrza”, promujący zabytki architektury rezydencjonalnej historycznego Dolnego Śląska (www.palaceiparki.pl).
Obecnie, dzięki dotacji w ramach funduszy Europejskich, obiekt po 40 latach trwania w ruinie odradza się i jest dostępny dla zwiedzających.
Do dyspozycji Gości w czterech reprezentacyjnych salach pałacowych znajdują się ekspozycje oraz przestrzeń edukacyjno-konferencyjna. Niebywałym walorem pałacu jest XVIII-wieczna rokokowa dekoracja fasady, której autorem jest słynny śląski sztukator, Dominicus Merck, jak również odkryte podczas prac konserwatorskich i wyeksponowane XVIII-wieczne polichromie ścienne.
Unikatową cechą zabytku jest to, że wszystkie zachowane elementy wyposażenia, tj. barokowy kominek, kamienne elementy dekoracyjne fasady, czy elementy stolarki drzwiowej, jak również XVIII-wieczna podłoga zostały poddane pieczołowitej konserwacji.
Podczas wizyty w Pałacu turyści mogą nie tylko zwiedzić jego wnętrza przy pomocy audioprzewodników, ale również – w przypałacowym zieleńcu – zjeść pyszny, domowy obiad, przygotowywany przez lokalne gospodynie w ramach działalności “Kuchni w Pałacu Bojadła”.
Istnieje również możliwość indywidualnego oprowadzania gości, czy też organizacji zajęć (prelekcji, warsztatów) muzealnych o uzgodnionej wcześniej tematyce.

Zabytek położony jest w miejscowości Bojadła (do 1945 Boyadel), ok. 20 km od Zielonej Góry, na prawym brzegu Odry (dojazd przez most w Milsku). Przez miejscowość przepływa Kanał Obrzycki (lewy dopływ Obrzycy). Wieś znajduje się na skrzyżowaniu dróg prowadzących do Sulechowa i dalej do Zielonej Góry oraz do oddalonego o 7 km Konotopu i Nowej Soli. Zespół pałacowy zlokalizowany został w centrum wsi, przy drodze odchodzącej od głównego traktu do Konotopu (ul. Kościelna). Droga ta rozdziela kompleks na usytuowany po jej zachodniej stronie pałac wraz z pawilonami wjazdowymi i folwarkiem oraz ogród po stronie wschodniej. Nieco dalej, w odległości ok. 200 m, w zakolu ul. Kościelnej (po wschodniej stronie) znajduje się kościół par. pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dawny zbór luterański.

Stanowiący centrum założenia urbanistycznego pałac usytuowany jest na jego głównej osi, wzdłuż której biegnie główna aleja ogrodowa przecięta prostopadłym do niej kanałem. Przez kanał przerzucony został mostek. Budynek pałacu, zwrócony fasadą w kierunku południowym, poprzedza dziedziniec honorowy, symetrycznie ujęty dwoma parterowymi pawilonami na planie litery „L” (dawne stajnia i wozownia), z których każdy zakończony jest od strony dziedzińca okazałą, dwukondygnacyjną kordegardą, zwieńczoną hełmem z wysmukłą, wieżową latarnią. Po wschodniej stronie pałacu, na przedłużeniu linii wyznaczonej przez główne skrzydło gmachu zlokalizowana została oficyna (obecnie Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach), poprzedzona charakterystycznym, dwukondygnacyjnym portykiem z arkadowymi podcieniami, zaś po stronie zachodniej XIX-wieczny budynek administracyjny (rządcówka), znacznie odsunięty za pałac i należący do przyległego od zachodu dziedzińca folwarku. Dziedziniec honorowy zamyka od strony ul. Kościelnej ozdobne ogrodzenie łączące kordegardy, złożone z dwóch słupów-pylonów bramy wjazdowej oraz podobnych mniejszych słupków, ujmujących niegdyś kraty. Słupom ogrodzenia dziedzińcowego odpowiadają po przeciwnej stronie drogi analogiczne słupy ogrodzenia ogrodu, wyróżniające się romboidalnym przekrojem.

Nieprzerwanie od roku 2015 Fundacja organizuje corocznie Europejskie Dni Dziedzictwa, za co dwukrotnie otrzymała wyróżnienie Narodowego Instytutu Dziedzictwa za powszechne udostępnianie zabytku, również projekt „Edukacja seniorów z Gminy Bojadła w zakresie dziedzictwa kulturowego” otrzymał nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków w konkursie „Zabytek Poznany”.
Ponadto, w roku 2023 Fundacja została wyróżniona przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wojewodę Lubuskiego w konkursie “Lubuskie Konserwacje” za prace rewitalizacyjne w Pałacu Bojadła.
Fundacja Pałac Bojadła jest również laureatem odznaczenia “Lider trzeciego sektora Powiatu Zielonogórskiego”.

Oferta Fundacji Pałac Bojadła, oprócz udostępniania obiektu, obejmuje również usługi gastronomiczne.
Kuchnia w Pałacu Bojadła oferuje smaczne, domowe posiłki i wypieki, których można skosztować na terenie obiektu,
Są to głównie tradycyjne dania obiadowe, przygotowywane w pałacowej kuchni ze świeżych produktów, pochodzących od lokalnych dostawców. Dużym zainteresowaniem cieszy się również ręcznie wyrabiany makaron, czy różnego rodzaju pierogi.
Oferujemy usługi cateringowe dla klientów indywidualnych (przyjęcie weselne, chrzciny, komunia, garden party) jak również dla firm i instytucji ( konferencje, szkolenia, imprezy integracyjne, lunche biznesowe). W ofercie: zupy, dania główne, bufet zimny bufet gorący.
Przychody z działalności Kuchni w Pałacu Bojadła przeznaczane są na cele statutowe Fundacji Pałac Bojadłą, czyli rewitalizacji tego cennego obiektu architektury barokowej w regionie.

Posiłki i wypieki wytwarzane w Kuchni w Pałacu Bojadła przygotowywane są ze świeżych składników, dostarczanych codziennie. Nad opracowaniem dań pracują lokalne gospodynie, które – w ramach prowadzonego Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej – profesjonalnie zajęły się prowadzeniem kuchni.
W swojej pracy bazują one zarówno na sprawdzonych, wypracowywanych latami przepisach kulinarnych, jak również na doświadczeniach zdobywanych podczas szkoleń pod okiem profesjonalistów.
Połączenie miłości do kuchni oraz praca na rzecz rewitalizacji cennego zabytku powodują, że dania wytwarzane w pałacowej kuchni są nie tylko smaczne, ale również podawane w piękniejącym z roku na rok otoczeniu.

Informacje

 • Nazwa : Fundacja Pałac Bojadła
 • Imię i nazwisko : Aneta Kamińska
 • Ulica : Kościelna 1
 • Miejscowość : Bojadła
 • Kod pocztowy : 66-130 Bojadła
 • Telefon kontaktowy : 664800342
 • Adres e-mail : fundacja@palacbojadla.org
 • Kategoria : agroturystyka-i-restauracje, napoje, produkty-ekologiczne, produkty-miesne, produkty-mleczne, rekodzielo, piekarnicze-i-cukiernicze
Strona WWW Strona Facebook