Podsumowanie misji gospodarczej do Kolonii

W dniach 07–11.10.2019 r. odbyła się misja gospodarcza do Kolonii dla lubuskich firm z branż spożywczych i branż komplementarnych, przemysłu HoReCa oraz e-commerce.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Wyjazdowi towarzyszyła wizyta na międzynarodowych targach Anuga 2019 w Kolonii – największej tego typu imprezie wystawienniczej w Europie oraz jednej z najważniejszych na świecie.

Odbywające się w Kolonii targi Anuga 2019 to międzynarodowe targi jakości żywności, napojów oraz wyposażenia dla gastronomii, na których zaprezentowało się ponad siedem tysięcy wystawców.  W tym roku wydarzenie obchodziło okrągły jubileusz 100-lecia, bowiem pierwsza edycja odbyła się jeszcze w 1919 roku.

Udział w targach pozwolił na poznanie trendów rynkowych z obszaru produktów spożywczych, jak również sposobów ich ekspozycji.

Ponadto podczas misji uczestnicy odbyli szereg owocnych rozmów biznesowych z przedsiębiorcami zza zachodniej granicy, odwiedzili gospodarstwa, w których wytwarzane są produkty z branży spożywczej
i zapoznali się z profilem ich działalności.

Misja gospodarcza odbyła się pod przewodnictwem Pana Wojciecha Kozieji Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Pana Jacka Urbańskiego Dyrektora Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze.

W misji gospodarczej do Niemiec udział wzięli przedstawiciele następujących firm:

  1. Piekarnia MIKA Kowalów
  2. Laboratorium BIOOIL
  3. MADAKS
  4. Waldemar Sp.z o.o.
  5. EURO COLOR TV
  6. OVOTEK Sp. z o.o.
  7. DER-POL