Podsumowanie misji gospodarczej do Chin

W dniach 12-18.08 br. odbyła się misja gospodarcza lubuskich przedsiębiorców oraz delegacji samorządowej do Chin.

Wydarzenie organizowane było w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu poprzez udział w zagranicznych targach i misjach zagranicznych” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, w ramach Osi Priorytetowej 1, Działanie 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MSP – projekt realizowany poza formułą ZIT.

Celem misji była promocja gospodarcza Województwa Lubuskiego, jego walorów gospodarczych oraz właściwego aktywnego spędzania czasu wolnego. Ponadto zapoznano uczestników z zasadami funkcjonowania na rynku chińskim, podziałem administracyjnym, pomocą publiczną, wsparciem placówek dyplomacji gospodarczej poprzez spotkania z przedstawicielami organizacji i instytucji, m.in. Ambasady RP w Pekinie, Wydziału Służby Celnej w Pekinie, Wydziału Promocji i Handlu w Pekinie, Konsulatu Generalnego w Hongkongu oraz Generalną Organizacją Targów w Hongkongu.

Misja gospodarcza odbyła się pod przewodnictwem Pana Stanisława Tomczyszyna Marszałka Województwa Lubuskiego, Pana Henryka Janowicza Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego, Pana Arkadiusza Dąbrowskiego Dyrektora Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego, Pana Zbigniewa Kołodzieja Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Pana Jacka Urbańskiego Dyrektora Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze.

Podczas misji połączonej z udziałem w targach przedsiębiorcy lubuscy odbyli szereg owocnych rozmów biznesowych, które dają nadzieję na finalizację. Chińskie firmy zainteresowane były nawiązaniem współpracy zarówno w imporcie towarów z Lubuskiego, jak i eksporcie towarów z Hongkongu.

Udział w targach Food Expo 2019 pozwolił ponadto na poznanie trendów rynkowych z obszaru produktów spożywczych, jak również sposobów ich ekspozycji. Wartością dodaną wyjazdu była wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

W misji gospodarczej do Chin udział wzięli przedstawiciele następujących firm:

1. M&M Invest

2. Jefferson Catering

3. Sieć Sklepów Domy Chleba

4. Linfit Sp. z o.o.

5. Zakład Produkcji Makaronów SULMA Sp. z o.o.

6. Pałacyk Łąkomin

7. Agencja Ekologiczna ACER Turystyka i Wypoczynek

8. Zakład Piekarsko – Cukierniczy ANTERS

9. DEX

10. D.E.C.

11. Przedsiębiorstwo Handlowe Wanda Towpik

12. Pałac Wiechlice