Trwa misja gospodarcza do Francji

Lubuscy przedsiębiorcy wraz z delegacją samorządową uczestniczyli w międzynarodowych targach Food Ingredients Europe w Paryżu, które są wiodącą na świecie platformą składników żywności i napojów. Odbywająca się co dwa lata w dużym europejskim mieście Fi Europe & Ni zrzesza wiodących światowych dostawców żywności i napojów oraz specjalistów w dziedzinie badań i rozwoju, produkcji i marketingu, […]

Delegacja z lubuskiego z wizytą w Troyes

Podczas misji gospodarczej do Francji lubuscy przedsiębiorcy wraz z delegacją samorządową odwiedzili miejscowość Troyes, która od 2010 roku jest miastem partnerskim Zielnej Góry. Grupa złożyła wizytę w Konsulacie, gdzie została przyjęta przez Konsula Honorowego Pana Jeana Rougane de Chanteloup. Podczas spotkania zostały omówione perspektywy współpracy pomiędzy Województwem Lubuskim, a Troyes. W dalszej części dnia delegacja […]

Lubuscy Przedsiębiorcy na misji gospodarczej we Francji

W pierwszym dniu misji gospodarczej uczestnicy wzięli udział w spotkaniu z Panem Kajetanem Rościszewskim  – Konsultantem  Biura Rynków Europejskich PAIH. Przedstawiciel Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu przedstawił uczestnikom funkcjonowanie Agencji oraz zaprezentował  wszystkie filary jej działalności, a także możliwości współpracy  zagranicznej. Organizatorem wyjazdu jest Województwo Lubuskie – Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze. W […]

Polski Jarmark Świąteczny w Poczdamie

W dniach 29 listopada – 1 grudnia 2019 roku Dom Historii Brandenburgii i Prus (HBPG) zorganizował w Poczdamie Polski Jarmark Świąteczny. Przy wsparciu Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w jarmarku wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Rękodzielników z Zielonej Góry, którzy współpracują z centrum. Na stoisku Panie Rękodzielniczki prezentowały swoją twórczość. Wśród wyrobów znaleźć można było haftowane serwetki, […]

Trzecie posiedzenie Rady Programowej

W dniu 25 listopada 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 12:00 w Sali Prasowej nr 126 (Akwarium) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze odbyło się trzecie posiedzenie Rady Programowej Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego, na którym były omawiane najważniejsze kwestie dotyczące jednostki. Dyrektor Urbański omówił dotychczasową działalność jednostki. Członkowie Rady Programowej zapoznali się z Planem Pracy […]

Podpisanie porozumienia z „LOTUR”

14 listopada 2019 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa odbył się V Lubuski Sejmik Turystyczny. Podczas tego wydarzenia zostało podpisanie porozumienie o współpracy pomiędzy Lubuską Regionalną Organizacją Turystyczną „LOTUR” a Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze.http://lubuskie.pl/news/26283/27/V-Lubuski-Sejmik-Turystyczny/

Misja do Kazachstanu za nami

W dniach 04-10 listopada 2019 roku Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze zorganizowało misję gospodarczą do Kazachstanu – Ałmaty. W wyjeździe wzięli udział Lubuscy przedsiębiorcy wraz z delegacją samorządową. Odbyli oni szereg spotkań dotyczących możliwości współpracy strony Kazachskiej z Województwem Lubuskim. Podczas wizyt zostały zaprezentowane walory Ziemi Lubuskiej oraz wskazane dziedziny, w których można […]

Spotkania B2B lubuskich przedsiębiorców ze stroną Kazachską. Wizyta delegacji samorządowej na Narodowym Uniwersytecie AL Farabi w Ałmaty.

W dniu dzisiejszym Lubuscy przedsiębiorcy odbyli szereg rozmów B2B z Kazachskimi przedstawicielami firm, wymieniając się doświadczeniami i oczekiwaniami. Delegacja samorządowa złożyła wizytę na Narodowym Uniwersytecie AL Farabi w Ałmaty i spotkała się z dziekanem Instytutu Chemii.AL Farabi  to jedna z wiodących uczelni wyższych w Kazachstanie, która jednocześnie zajmuje wysokie – 207 miejsce w międzynarodowym rankingu […]

Spotkanie z władzami Ałmaty i Konsulem Generalnym RP

W czwartek delegacja samorządowa spotkała się z władzami Ałmaty. Wiceprezydent Miasta Pan Saparbek Tuyakbayev omówił współpracę Kazachstanu z Polską. Scharakteryzował ustrój i rządy w Ałmacie, wspomniał o nowych perspektywach. Wskazał branże, w których Kazachstan mógłby podjąć współpracę z naszym krajem. Pan Marcin Jabłoński – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego opowiedział o pracy samorządu. Przedstawił charakter województwa […]

Otwarcie targów WorldFood 2019 – Kazachstan – Ałmaty

W dniu dzisiejszym lubuscy przedsiębiorcy wraz z delegacją samorządową uczestniczyli w uroczystym otwarciu międzynarodowych targów WorldFood 2019 – Kazachstan Ałmaty. Są to jedne z wiodących, spożywczych targów w Azji Środkowej. Podczas WorldFood firmy z całego świata przedstawiają najnowsze trendy, produkty i technologie produkcji żywności i marketingu. WorldFood to doskonałe miejsce do nawiązania kontaktów handlowych przez […]