15 posiedzeń I kadencji Rady Programowej LCPR za nami!

Nie możemy uwierzyć, że minęło 5 lat od początku naszej wspólnej pracy na rzecz promocji i rozwoju lubuskich producentów regionalnych. Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego wspólnie z członkami Rady Programowej podjęło szereg uchwał, w wyniku, których reagowaliśmy na bieżące sytuacje wpływające na rynek producentów.

Dzięki wspólnej pracy udało nam się m.in.:

✅ zrealizować, trwającą do dziś akcję ,,Wspieraj Lubuskich Producentów. Kupuj lokalnie”,

✅ podjąć szereg działań, mających na celu wsparcie konkretnych grup producentów – środowiska pszczelarzy i środowiska łowieckiego,

✅ określić tematyki szkoleń, realizowanych w ramach cyklu ,,Akademia Producenta”,

✅ zaakceptować Plan Pracy LCPR,

✅ wyznaczyć osoby wspierające i promujące środowisko lubuskich producentów, którym przyznany został tytuł Ambasadora Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego,

 

Podczas spotkania, mającego miejsce w Jefferson’s Catering podsumowaliśmy wszystkie nasze wspólne działania. Padło wiele miłych słów, które każdy z nas zapamięta na długo, ale również podziękowaliśmy za naszą wspólną pracę przez ostatnie 5 lat.

 

W skład Rady wchodzili przedstawiciele instytucji, a także producenci, wytwarzający lubuskie produkty regionalne. Szczególne podziękowania należą się Pani Grazyna Deren z Gospodarstwa Rolno – Agroturystycznego Dereniówka” (Przedstawicielce branży dania gotowe), która przez 5 lat sprawowała funkcję Przewodniczącej Rady Programowej LCPR, a także jej Zastępcom:

✅ Panu Stanisławowi Myśliwcowi – Przedstawicielowi Lubuskiej Izby Rolniczej,

✅ Panu Czesławowi Towpikowi (Oleje Mycielin) (Przedstawicielowi branży oleje i tłuszcze),

✅ Panu Jarosławowi Szlachetko (Salcum-Fixum) (Przedstawicielowi branży produkty mięsne),

a także Sekretarzowi Rady Programowej LCPR Panu Tadeuszowi Woźniakowi, Przedstawicielowi Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli

 

Dziękujemy również wszystkim pozostałym członkom Rady, na których pomoc, zaangażowanie i wiedzę, zdobytą wieloletnimi doświadczeniami zawsze mogliśmy liczyć:
Dziękujemy również wszystkim pozostałym członkom Rady, na których pomoc, zaangażowanie i wiedzę, zdobytą wieloletnimi doświadczeniami zawsze mogliśmy liczyć:

✅ Panu Arkadiusz Dąbrowski (Przedstawicielowi Zarządu Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),

✅ Panu Janowi Gembarze (Przedstawicielowi Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku),

✅ Panu Piotrowi Dembińskiemu (Przedstawicielowi Związku Młodzieży Wiejskiej Województwa Lubuskiego),

✅ Pani Krystynie Stachów (Przedstawicielce Kół Gospodyń Wiejskich),

✅ Pani Annie Krawczyk (AnnaKrawczykszydełkohandmade) (Przedstawicielce branży rękodzieło),

✅ Panu Zbigniewowi Motyce (Masarnia Motyka) (Przedstawicielowi branży produkty mięsne),

✅ Panu Mirosławowi Dec (Gościniec u DecówDecowa Manufaktura) (Przedstawicielowi branży dziczyzna),

✅ Pani Irenie Lisowskiej – Szron (Sad Solniki, Słoneczny sad – soki 100% z Solnik) (Przedstawicielce branży napoje),

✅ Pani Małgorzacie Grad (Winnica Julia) (Przedstawicielce branży winiarstwo),

✅ Panu Marcinowi Wojnowskiemu (Qzko) (Przedstawicielowi branży produkty mleczne),

✅ Pani Magdalenie Świderskiej (Malinówka) (Przedstawicielce branży wyroby piekarniczo – cukiernicze),

✅ Panu Arkadiuszowi Antczakowi (ANTERS Piekarnia-Cukiernia) (Przedstawicielowi branży wyroby piekarniczo – cukiernicze),

✅ Panu Marianowi Grzywaczowi (Romana Marian Grzywacz) (Przedstawicielowi branży produkty pszczelarskie),

✅ Panu Bogusławowi Dubielowi (Przedstawicielowi branży produkty pszczelarskie),

✅ Pani Anecie Mazurek (Dom Pod Sosnami) (Przedstawicielce branży agroturystyka),

✅ Pani Dagmarze Walczak (Jefferson’s Catering) (Przedstawicielce branży restauracje),

✅ Panu Jackowi Banaszkowi (Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze) (Przedstawicielowi branży łowiectwo),

✅ Panu Wojciechowi Pawliszakowi (ZO PZŁ Gorzów Wielkopolski) (Przedstawicielowi branży łowiectwo),

 

Producenci za wieloletnie wsparcie realizowanych przez siebie działań podziękowali również obecnemu podczas spotkania Posłowi na Sejm Stanisław Tomczyszyn – Trzecia DROGA / PSL oraz Dyrektorowi Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego Panu Jacku Urbańskiemu.

 

⭐ Oficjalnie 5 – letnia kadencja Rady Programowej LCPR została zakończona. Najbliższe posiedzenie Rady Programowej będzie tym samym pierwszym posiedzeniem Rady II kadencji.

 

Zdjęcia: Studio W66

 

Rada Programowa jest ciałem opiniotwórczo – doradczym działającym przy Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze. Została powołana przez Zarząd Województwa Lubuskiego Uchwałą nr 28/415/19 z dnia 10 kwietnia 2019 roku. Skład Rady został powiększony Uchwałą numer 297/4073/22 z dnia 8 listopada 2022 roku. Rada składa się z dwudziestu trzech Członków. Sześciu przedstawicieli instytucji oraz siedemnastu producentów i usługodawców oferujących produkt regionalny i lokalny.

 

Lubuskie

#wspieramlubuskichproducentow