Spotkanie z Zarządem i Przedstawicielami Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy

5 marca 2019 roku w Gorzowie Wlkp. przedstawiciele Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego spotkali się z Zarządem Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy i jego Członkami w celu nawiązania bliższej współpracy. LCPR przybliżyło filary swojej działalności i zapoznało się z problemami, z którymi na co dzień spotykają się Pszczelarze.

W trakcie spotkania Dyrektor LCPR zaprosił obecnych na Forum Producentów Produktów Regionalnych, które odbędzie się 13 marca 2019 roku i będzie okazją do zgłoszenia swoich kandydatów do Rady Programowej – ciała doradczego centrum.`