Forum Producentów Produktów Regionalnych już za nami

Blisko 160 twórców, wytwórców, producentów produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych wzięło udział w zorganizowanym przez LCPR Forum Producentów Produktów Regionalnych. Ponadto swoją obecnością Forum uświetnili Wicemarszałkowie Województwa Lubuskiego: Pan Stanisław Tomczyszyn Pan Łukasz Porycki i Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Pan Tadeusz Jędrzejczak. Nie zabrakło także innych przedstawicieli instytucji współpracujących z Centrum.

Celem Forum było zapoznanie się z problemami środowiska lokalnych i regionalnych twórców, identyfikacja ich potrzeb oraz wyznaczenie kierunków działań.

W pierwszej części Forum Pan Jacek Urbański – Dyrektor jednostki przybliżył uczestnikom – Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze i główne filary jego działalności.

Druga część była oddaniem głosu i możliwości wypowiedzenia się samym producentom. Przeprowadzono branżowe panele dyskusyjne, w których zasiedli rękodzielnicy, wytwórcy, producenci produktów mięsnych, rybołówstwa, mlecznych, ekologicznych, pszczelarskich, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, napoi, dań gotowych, właściciele gospodarstw agroturystycznych i restauracji oraz osoby związane z turystyką leśną.

Po obradach osoby prowadzące panele tematyczne podsumowały dyskusję, przedstawiły wnioski i zgłosiły kandydatów na członków Rady Programowej, która ma być ciałem doradczym LCPR.

Podczas Forum Producentów Produktów Regionalnych zaprezentowały się starostwa powiatowe z województwa lubuskiego, które przygotowały degustację lokalnych potraw. Również producenci produktów regionalnych i tradycyjnych częstowali swoimi specjałami, a rękodzielnicy przedstawili swoje wyroby.

Wszystkim uczestnikom, twórcom, wytwórcom i producentom serdecznie dziękujemy za przybycie i czynny udział w panelach dyskusyjnych, przedstawienie wniosków i zgłoszenie chętnych do Rady Programowej.