Powołanie Rady Programowej

Przy Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego do końca marca 2019r. zostanie powołana Rada Programowa, która będzie głosem twórców, wytwórców i producentów produktów regionalnych i lokalnych z województwa lubuskiego. Kandydatów do Rady będzie można zgłaszać podczas Forum Producentów Produktów Regionalnych, które odbędzie się 13 marca 2019 roku w godzinach 10:00-14:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Planuje się, aby w Radzie Programowej zasiedli przedstawiciele z każdej branży, dla której przeprowadzone zostaną tego dnia panele tematyczne. Rada Programowa będzie pełniła funkcję ciała doradczego LCPR oraz będzie miała za zadanie wyznaczenie priorytetowych kierunków działania centrum.