Forum Producentów Produktów Regionalnych

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego organizuje Forum Producentów Produktów Regionalnych, które odbędzie się dnia 13 marca 2019 roku w godzinach 10:00-14:00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Celem Forum jest zapoznanie się z problemami środowiska, identyfikacja potrzeb lokalnych i regionalnych twórców oraz wyznaczenie kierunków działań służących usprawnieniu działalności twórców, producentów produktów regionalnych.

W pierwszej części Forum – ogólnej zostanie przedstawione Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze. Druga część będzie przeprowadzona w formie paneli dyskusyjnych. Przedstawiciele poszczególnych branż będą mieli okazję spotkać się w swoim gronie, wymienić się doświadczeniami, ale także przedstawić problemy, z którymi spotykają się na co dzień.

Forum Producentów Produktów Regionalnych jest skierowane do producentów produktów regionalnych, lokalnych, ekologicznych, rękodzielników, stowarzyszeń skupiających producentów produktów, Kół Gospodyń Wiejskich, do osób prowadzących działalność agroturystyczną lub restaurację oraz do osób, które chciałyby rozpocząć działania w ww. zakresie.

Podczas Forum Producentów Produktów Regionalnych spośród uczestników będzie możliwość zgłaszania kandydatów do Rady Programowej, która będzie ciałem doradczym LCPR.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby wziąć udział w organizowanym Forum proszony jest o kontakt pod numerem telefonu 68 326 74 01, bądź adresem: sekretariat@lcpr.pl