Zapraszamy serdecznie do wypełnienia karty zgłoszeniowej do aplikacji mobilnej.

Aplikacja mobilna zostanie wydana w formie elektronicznej na urządzenia mobilne (smartfon, tablet, itp.) i będzie dostępna bezpłatnie.
W aplikacji znajdą się informacje zawarte wyłącznie w Karcie Zgłoszenia.

Zapraszamy do wypełnienia karty zgłoszenia, która jest skierowana do wszystkich producentów i w szczególności do przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę lub oddział w województwie lubuskim z branż:

 • spożywcza i branże komplementarne (np. opakowaniowa),
 • wyposażenie hoteli i restauracji (HoReCa),
 • przemysł HoReCa,
 • usługi e-commerce,
 • rękodzielnictwo,
 • wytwórcy, producenci produktów mięsnych,
 • rybołówstwa,
 • produktów mlecznych, ekologicznych, pszczelarskich,
 • wyrobów piekarniczych i cukierniczych,
 • napoi,
 • dań gotowych,
 • gospodarstw agroturystycznych i restauracji,
 • turystyka leśna.

Wypełnienie Karty Zgłoszeniowej oraz wpisanie do aplikacji mobilnej jest całkowicie bezpłatne i dobrowolne.

Regulamin naboru do aplikacji mobilnej (PDF)

Karta oceny do aplikacji mobilnej (PDF)

Nabór został zakończony, dziękujemy za zainteresowanie. Zapraszamy do współpracy z LCPR w kolejnych działaniach 🙂


Zadanie zrealizowane jest w ramach projektu RPLB.01.04.01-08-0002/19 pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora agroturystycznego i producentów regionalnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.