WSPARCIE NA STARCIE

Oferujemy pomoc dla osób, które dopiero chciałyby uruchomić działalność związaną z produktem regionalnym.

MAŁE TECHNOLOGIE

LCPR wspomaga wytwórców, którzy są zainteresowani podnoszeniem jakości swoich produktów przy wykorzystaniu w swojej działalności małych technologii.

PROMOCJA PRODUKTÓW REGIONALNYCH

LCPR promuje regionalnych i lokalnych producentów w kraju i za granicą podczas targów, wyjazdów studyjnych oraz misji gospodarczych.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I WYDAWNICZA

Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizacji wszelkiego rodzaju branżowych szkoleń i konferencji oraz prowadzenie działalności wydawniczej związanej z produktami regionalnymi.

Prosimy o wypełnienie ankiety !

Jej celem jest dotarcie do producentów i rolników na terenie Ziemi Lubuskiej.
ankieta

Promocja producentów przez LCPR nie jest możliwa bez wypełnienia ankiety.