Forum Producentów Produktów Regionalnych

Wczoraj (21.02.2023) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się Forum Producentów Produktów Regionalnych, organizowane przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego

Celem Forum było zapoznanie się z problemami środowiska lokalnych i regionalnych twórców, identyfikacja ich potrzeb oraz wyznaczenie kierunków działań, a także wysłuchanie potrzeb producentów

Forum uroczyście rozpoczęli: Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Pan Stanisław Tomczyszyn, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Pan Wacław Maciuszonek, Wójt Gminy Krzeszyce Pan Stanisław Peczkajtis, Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej Pan Stanisław Myśliwiec oraz Dyrektor LCPR Pan Jacek Urbański

Podczas Forum pracownicy LCPR przedstawili główne działania jednostki, a Przewodnicząca Rady Programowej LCPR Pani Grażyna Deren z Gospodarstwa Dereniówka oraz Wiceprzewodniczący Rady Pan Jarosław Szlachetko z firmy Salcum-Fixum przybliżyli uczestnikom współpracę pomiędzy Radą Programową, a Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego

W trakcie Forum Producentów Produktów Regionalnych uczestnicy mieli możliwość wysłuchania również wykładów połączonych z warsztatami dotyczącymi m.in. fotografii produktu regionalnego, czy skutecznych form reklamy w internecie.

Praktyczne wskazówki, dotyczące działalności opartej na produktach regionalnych zaprezentują również lubuscy producenci, współpracujący z Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego – Pani Irena Lisowska – Szron z Sad Solniki, Słoneczny sad – soki 100% z Solnik oraz Pan Tomasz Kardynia z Gospodarstwa Rolno – Szkółkarskie “Bio – Las”

Podczas Forum Producentów Produktów Regionalnych skosztować można było również przystawek na bazie lubuskich produktów regionalnych

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność na wczorajszym wydarzeniu oraz merytoryczną dyskuje

Zadanie realizowane jest w ramach projektu RPLB.01.04.01-08-0002/20 pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział

w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – druga edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT.