Wsparcie na starcie

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego (LCPR) jest jednostką budżetową podległą Urzędowi Marszałkowskiemu. Jego działalność opiera się na czterech głównych filarach. Pierwszym z nich jest „Wsparcie na starcie”, a więc pomoc dla osób, które dopiero chciałyby uruchomić działalność związaną z produktem regionalnym. Drugi dotyczy wspomagania wytwórców, którzy są zainteresowani podnoszeniem jakości swoich produktów przy wykorzystaniu w swojej działalności małych technologii. Szeroka promocja regionalnych i lokalnych produktów w kraju i za granicą podczas targów, wyjazdów studyjnych oraz misji gospodarczych to kolejny kierunek działalności centrum. Czwarty filar dotyczy prowadzenia działalności edukacyjnej, organizacji wszelkiego rodzaju branżowych szkoleń
i konferencji oraz prowadzenia działalności wydawniczej związanej z produktami regionalnymi.

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego ma więc za zadanie wspierać wytwórców, producentów
i przedsiębiorców oferujących produkty, wytworzone z surowców pochodzących z terenu województwa lubuskiego w działaniach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych.