Polski Związek Łowiecki – Zarząd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Opis

Rodzaje wytwarzanych produktów:

Koła łowieckie oferują w ramach sprzedaży bezpośredniej tusze zwierzyny łownej:

 • dzik
 • sarna
 • jeleń

Dostępność produktów:W siedzibie Związku znajduje się sklep z wyrobami z dziczyzny “Leśniczówka”

Opis działalności:

Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Działa na podstawie ustawy z dnia z dnia 13 października 1995 r. “Prawo łowieckie”. Do zadań Zrzeszenia, zgodnie ze statutem, należy głównie prowadzenie gospodarki łowieckiej, troska o rozwój łowiectwa, współpraca z administracją rządową i samorządową w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego, prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej.

Terenem działania Zarządu Okręgowego PZŁ w Gorzowie Wlkp. mieści się w granicach administracyjnych dawnego województwa gorzowskiego.

Informacje

 • Nazwa : Polski Związek Łowiecki - Zarząd Okręgowy
 • Imię i nazwisko : Wojciech Pawliszak
 • Ulica : Kosynierów Gdyńskich 20G
 • Miejscowość : 66-400 Gorzów Wielkopolski
 • Telefon kontaktowy : 957204720
 • Adres e-mail : zo.gorzowwlkp@pzlow.pl
 • Data wpisu : 2021-10-25
 • Kategoria : dziczyzna
Strona WWW Strona Facebook