Ankieta zaawansowana

Jesteś tutaj: Start / Ankieta - dołącz do bazy LCPR / Ankieta zaawansowana

Ankieta zaawansowana

Proszę o przejście do formularza Ankiety, który najlepiej określa Państwa działania:

 • Działalność zarejestrowana:

  • Rodzaj prowadzonych działań/działalności: działalność zarejestrowana
  • Kto zapisuje, rejestruje: Właściciel, producent, osoba upoważniona przez właściciela
  • Definicja naprowadzająca: zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły, w tym producenci z działalnością zarejestrowaną typu RHD, SB, itp.
  • warsztaty zielona góra
 • Działalność nieewidencjonowana (niezarejestrowana):

  • Rodzaj prowadzonych działań/działalności: działalność nieewidencjonowana, (niezarejestrowana)
  • Kto zapisuje, rejestruje: Właściciel, producent, osoba upoważniona przez właściciela
  • Definicja naprowadzająca: aktywność gospodarcza, która spełnia znamiona działalności gospodarczej, ale ze względu na niskie zarobki (do określonego w ustawie limitu) korzysta ze zwolnienia z rejestracji działalności w CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej; producenci z działalnością niezarejestrowaną, nieewidencjonowaną
  • Przykłady wybranych grup: np. rękodzielnicy, pasjonaci, niezarejestrowane agroturystyki itp.
  • warsztaty zielona góra
 • Działalność rolnicza, gospodarstwo rolne

  • Rodzaj prowadzonych działań/działalności: działalność rolnicza, gospodarstwo rolne
  • Kto zapisuje, rejestruje: Właściciel, producent, osoba upoważniona przez właściciela
  • Definicja naprowadzająca: produkcja roślinna i zwierzęca, nie będąca produkcją produktów i przetworów, tzn. producenci/jednostki, które nie wytwarzają produktów
  • Przykłady wybranych grup: np. rolnicy, gospodarstwa rolnicze, gospodarstwa rolne, itp.
  • warsztaty zielona góra
 • Firma

  • Rodzaj prowadzonych działań/działalności: Firma
  • Kto zapisuje, rejestruje: Właściciel, producent, osoba upoważniona przez właściciela
  • Definicja naprowadzająca: zarejestrowana działalność gospodarcza
  • Przykłady wybranych grup: np. spółka
  • warsztaty zielona góra
 • Koło

  • Rodzaj prowadzonych działań/działalności: Koło
  • Kto zapisuje, rejestruje: Przewodniczący, prezes, właściciel, członek zarządu, osoba upoważniona/wyznaczona przez zarząd
  • Definicja naprowadzająca: dobrowolna organizacja zrzeszająca określoną grupę osób, działającą w danym obrębie
  • Przykłady wybranych grup: np. KGW, koła łowieckie, koła pszczelarskie, itp.
  • warsztaty zielona góra
 • Związek

  • Rodzaj prowadzonych działań/działalności: Związek
  • Kto zapisuje, rejestruje: Przewodniczący, prezes, właściciel, członek zarządu, osoba upoważniona/wyznaczona przez zarząd
  • Definicja naprowadzająca: dobrowolna, organizacja, zrzeszenie powołane do m.in. reprezentowania oraz obrony praw i interesów jednostek/podmiotów zrzeszonych
  • Przykłady wybranych grup: np. związki Łowczych, związki Pszczelarzy, itp.
  • warsztaty zielona góra
 • Stowarzyszenie

  • Rodzaj prowadzonych działań/działalności: Stowarzyszenie
  • Kto zapisuje, rejestruje: Przewodniczący, prezes, właściciel, członek zarządu, osoba upoważniona/wyznaczona przez zarząd
  • Definicja naprowadzająca: organizacja, zrzeszenie powołane przez grupę osób, mających wspólne cele i/lub zainteresowania
  • warsztaty zielona góra
 • Inne

  • Rodzaj prowadzonych działań/działalności: Inne
  • Kto zapisuje, rejestruje: Przewodniczący, prezes, właściciel, członek zarządu, osoba upoważniona/wyznaczona, producent
  • Definicja naprowadzająca: osoby lub organizacje, których powyższe kryteria nie określają
  • warsztaty zielona góra
Skip to content