Promocja LCPR podczas Kaziuków

Promocja LCPR podczas Kaziuków

7 kwietnia 2019 roku Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze wzięło czynny udział w XV edycji „Kaziuków” – jarmarku wiosennych kolorów i kresowych smaków, odbywającego się w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze – Ochli.

Powołanie Rady Programowej

Powołanie Rady Programowej

Przy Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego do końca marca 2019r. zostanie powołana Rada Programowa, która będzie głosem twórców, wytwórców i producentów produktów regionalnych i lokalnych z województwa lubuskiego.

Spotkania informacyjne w Starostwach Powiatowych

Spotkania informacyjne w Starostwach Powiatowych

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom producentów produktów regionalnych i lokalnych w dniach 4 – 11 lutego 2019 roku zorganizowało cykl spotkań informacyjnych we wszystkich powiatach województwa lubuskiego, w czasie których przybliżyło filary swojej działalności, zapoznało się z problemami oraz zachęcało do współpracy.

Wsparcie na starcie

Wsparcie na starcie

Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego (LCPR) jest jednostką budżetową podległą Urzędowi Marszałkowskiemu. Jego działalność opiera się na czterech głównych filarach.