Trwa misja gospodarcza lubuskich przedsiębiorców do Japonii

W dniach 05-13 marca 2023 roku odbywa się misja gospodarcza lubuskich przedsiębiorców do Japonii połączona z udziałem w międzynarodowych targach FOODEX Japan 2023 w Tokio.

Wśród reprezentantów z województwa lubuskiego znajduje się 11 przedsiębiorców MŚP z branży spożywczej i branż komplementarnych.

Podczas misji uczestnicy uczestniczyli w targach FOODEX Japan 2023, które odbywają się w stolicy Japonii – Tokio.

FOODEX Japan to światowej klasy międzynarodowa wystawa żywności i napojów. Organizatorzy starają się znaleźć odpowiedzi na problemy społeczne związane z żywnością. Podczas targów udoskonalane są najnowsze zagadnienia związane właśnie z branżą spożywczą i jej komplementarną, do tej ostatniej zaliczane są Food Tech, Food Know-How, automatyzacja technologii produkcji oraz alternatywy dla łączenia każdego przedsiębiorcy z końcowym odbiorców jego dóbr.

Każdy uczestnik może odwiedzić pawilony branżowe, na które składają się aż 36 różnych wystaw tematycznych związanych z żywnością, napojami, promocją oraz branżami komplementarnymi.

Na potrzeby FOODEX Japan 2023 powstał Pawilon Narodowy, który składa się z wielu wystawców z określonego kraju/regionu z całego świata. Każda strefa poświęcona została kulturze oraz zagadnieniom związanym z danym krajem/regionem w branży spożywczej.

 

Uczestnicy misji odbyli liczne spotkania B2B z przedsiębiorcami z całego świata oraz wzięli udział w konferencji branżowej dotyczącej produktów BIO oraz połączeń między zróżnicowanymi kulturami jedzenia a nowoczesnymi metodami ich promowania.

Ponadto uczestnicy targów odwiedzili polskie stoisko Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Misja gospodarcza organizowana była w ramach projektu RPLB.01.04.01-08-0002/20 pn. „Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w krajowych i zagranicznych misjach gospodarczych – druga edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Działanie 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.1. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT